Volební program Karvinské Koalice

Komunální volby 2018

BEZPEČNOST A ČISTOTA

 • Zkvalitnění kamerového systému v Karviné – primárně na frekventovaných a významných místech – cílem nebude sledování občanů, ale jejich bezpečí. Budeme mít zájem o kamerové měřící systémy na takových místech, kde je vysoký pohyb chodců: přechody u škol, nemocnic, budov města, obchodních domů apod. Zkvalitnění kamerového systému neznamená pouze více kamer v Karviné, nýbrž také lepší techniku pro rozpoznání pachatele. Budeme se zasazovat o změnu příslušné vyhlášky a vymáhat případné škody na pachatelích a k tomu po nich požadovat přísné pokuty
 • Posílání městských hlídek na „nebezpečná“ místa (nejenom Karviná – 6), s jejich pomocí chceme vymýtit místa, kde se vyskytují například nelegální látky. Také budeme prosazovat vyšší odměny pro členy městské policie
 • Mapa bezpečnostních rizik v Karviné
 • Pravidelné čištění městských komunikací – silnic i chodníků, přidáme také zimní měsíce, ne pouze letní či jarní
 • Zasadíme se o zkvalitnění frekventovaných míst jako areál letního kina, lesoparku v Karviné – Ráji
 • Zasadíme se o vyčištění vodních ploch jako je například pískovna (kačok) či Mlýnka.
 • Máme zájem o zkvalitnění zeleně v Karviné – to znamená: zušlechtit zelené plochy jako trávníky, parčíky, parky, lesíky, které využijeme k efektu přirozeného ochlazení města v letních měsících
 • Máme zájem o pravidelné zavlažování městských zelených ploch či jiných rostlin a dřevin a to ne pouze v letních teplých měsících (pokud budou mírné zimy)

ROZVOJ MĚSTA KARVINÉ

 • Budeme hledat partnerská města, která jsou profilově podobná Karviné, ze kterých si můžeme vzít příklad, jak se vyrovnaly s koncem těžby
 • Chceme vrátit život do původní Karvinné – zástavba rodinnými domky, zahrádky, rezidenční byty, aquapark apod.
 • Obchvat Karviné musí být napojen na dálniční uzly
 • Vytipování nových parkovacích míst a velkokapacitních parkovacích domů
 • Zasadíme se o opravu komunikací i v odlehlých místech Karviné
 • Rozhýbeme realitní trh v Karviné a znepříjemníme život spekulantům s pozemky, kteří blokují rozvoj města
 • Vybudování klimatizované multifunkční haly s horolezeckou stěnou v místech za Obchodní akademií, která bude součástí NOVÉHO MĚSTSKÉHO SPORTOVNÍHO CENTRA společně s krytým bazénem a skateparkem
 • Vybudujeme trampolínovou arénu nebo lanové centrum

PODPORA TURISTICKÉHO RUCHU

 • Budeme nadále zkvalitňovat stávající infrastrukturu
 • Občerstvení na vybraných místech Karviné, zejména pro letní měsíce, např. v parku
 • Budeme prosazovat návrat života do původní Karvinné – zasadíme se o vybudování nových části cyklostezky, vybudování oválu pro inlinisty
 • Vybudujeme další rekreační aktivity na území města
 • Vytvoříme marketingový plán a kampaň o krásách a historii Karviné, a vymýcení mýtu, že Karviná je pouze městem dolů
 • Doly zůstanou součásti historie Karviné, najdeme pro ně jiné využití – například muzeum nebo skanzen. V těchto místech také vytvoříme naučné stezky o historii hornictví
 • Tvrdě prosadíme výstavbu LÁZEŇSKÉ KOLONÁDY – JSME PŘECE MIMO JINÉ LÁZEŇSKÉ MĚSTO
 • Začneme vyjednávat o umístění vybraných karvinských památek na seznam kulturního dědictví UNESCO

STOP MIGRACI Z KARVINÉ

 • Podpoříme novou výstavbu i rekonstrukci příspěvkem až do výše 200 000Kč
 • Zrychlíme výdej tohoto příspěvku
 • Zavedeme startovací byty pro mladé rodiny
 • Svatební obřady pro občany Karviné budou zdarma
 • Zkvalitníme současnou rodinnou infrastrukturu
 • Přitáhneme a vybudujeme v Karviné výzkumné a vývojové centrum
 • Budeme prosazovat návrat ambulantních specialistů do Karviné

PODPORA PODNIKÁNÍ

 • Vytvoříme v Karviné dostupný dům služeb a řemesel
 • Vytvoříme databázi řemeslníků – dle zásady karvinská práce karvinským řemeslníkům
 • Zasadíme se o lepší podporu učňovských škol
 • Zasadíme se o zlepšení prestiže OPF
 • Budeme tvrdě jednat o urychlení výstavby průmyslové zóny Barbora
 • Vytvoříme takové podmínky, aby se investoři sami zajímali o vstup do Karviné
 • Máme zájem o více investorů a ne pouze o jednoho velkého

PODPORA ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

 • Obnovíme příspěvek na lyžák a školu v přírodě
 • Zasadíme se o zvýšení povědomí o divadelních představeních
 • Vyšší podporu podobným úspěšným organizacím typu Permoník
 • Širší využití MDK pro různé akce
 • Oživíme centrum města v letních měsících rytířskými souboji, garden food festivaly a produkcí pouličních umělců
 • JUVENTUS – VLAJKOVÁ LOĎ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT – nalezení vhodné městské budovy, která bude blíže centru města tudíž blíže jeho klientům
 • Zasadíme se o renovaci bývalých koníren v parku Boženy Němcové, poté konírny převedeme pod správu Juventusu, součástí bude také kavárna pro všechny návštěvníky parku
 • Zasadíme se o vylepšení podmínek např. pro házenkáře, hokejisty nebo krasobruslaře
 • Máme zájem o vytvoření tzv. farem pro větší kluby z okolí, chceme vychovávat vlastní talenty, kteří se ve světě neztratí

VIZE KARVINÁ 2030

 • Zkvalitnění a rozšíření cyklostezek, které vedou přes Karvinou – do Karviné – Doly přes golfové hřiště
 • Speciální ovál pro inlinisty
 • Využití propadlin jako další přírodní koupaliště nebo chovné rybníky
 • Vyčistíme a zkvalitníme vybraná místa na řece Olši pro veřejnost
 • Kolem Olše a cyklostezky postavíme stánky s občerstvením
 • Karviná bude fungovat jako SMART CITY
 • Karvinou bude znovu chránit vojenská posádka
 • Lázeňská kolonáda zkrášluje naše město
 • Z Karviné do Ostravy jezdí jednokolejka
 • Doly jsou součástí historie Karviné – z dolu Darkov je vyhlídková věž, wellness & spa centrum, restaurace, hotel/pension, velká bowlingová dráha a jiné atrakce pro občany města a turisty
 • V Karviné stojí zábavní park – zvyšujeme turistický ruch ve městě, nabízíme nová pracovní místa na různé pozice
 • Na vybraných haldách budou stát ovály pro motokros nebo čtyřkolky